My Blog List

Wednesday, February 2, 2011

Bentuk-bentuk Komunikasi Islam

1.   Komunikasi dengan Allah (Hablum Minallah)

Komunikasi dengan Allah merupakan komunikasi yang paling tinggi darjat dan yang paling mulia dalam amalan manusia. Komunikasi tersebut dilakukan dalam bentuk vertikal dan secara terus menerus (langsung). Komunikasi ini adala untuk bertujuan untuk mendekatkan diri manusia dengan Allah, memohon petunjuk, menyatakan sesuatu atau mengadu tentang masalah kehidupan, berterima kasih atau bersyukur, menyerah diri, memohon perlindungan, menyembah dan lain-lain.

Berbagai cara boleh dilakukan untuk merealisasikan hubungan dengan Allah, contohnya berzikir, membaca Al-Quran, bersembahyang, bertasbih dan lain-lain. Komunikasi tersebut boleh dilakukan secara perseorangan dan secara berkumpulan (berjemaah), dan pada bila-bila masa tertentu, masa-masa yang afdal dan pada bila-bila masa.

Sentiasa patuh pada Allah SWT2.   Komunikasi dengan sesama manusia (Hablum Minannas)
Komunikasi sesama manusia berlaku dalam bentuk yang luas mencakupi berbagai aktiviti dalam kehidupan seperti komunikasi pendidikan, komunikasi keluarga, komunikasi dalam pekerjaan, komunikasi perniagaan, komunikasi dakwah dan sebagainya.ia boleh dikatakan dengan cara individu dengan individu, individu dengan kumpulan dan komunikasi antara kumpulan antara kumpulan (organisasi). Komunikasi tersebut boleh dilakukan secara langsung atau bersemuka dan juga secara tidak langsung. Contoh komunikasi seperti ceramah, perundingan, kaunseling dan lain-lain. Asas komunikasi Islam berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.


Sesi kaunseling beramai-ramai

3.   Komunikasi dengan diri sendiri
Komunikasi dengan diri sendiri dapat dilakukan melalui bercakap-cakap dengan diri sendiri seperti melalui proses berfikir, menghisab diri atau muhasabah diri sendiri tentang amalan-amalan yang kita laukan, ibadah-ibadah harian, proses mengenal diri dan lain-lain. Komunikasi dengan diri sendiri merupakan jenis komunikasi yang sangat dituntut oleh agama agar kita selalu berhati-hati, selalu menilai prestasi diri supaya kita dapat memperbaiki amalan kita.

Merenungkan kembali kesilapan masa lampau


4.   Komunikasi manusia dengan alam sekitar

Komunikasi manusia dengan alam sekitar adalh perlu dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan fungsi manusia menurut Islam sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Alam sekitar bermaksud sesuatu yang berada di sekitar kehidupan manusia seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan isi alam yang lain. Komunikasi dengan alam sekitar adalah untuk kepentingan bersama iaitu untuk memenuhi keperluan manusia dan untuk menjaga kelestarian alam.

Sama-samalah menjaga alam sekitar

No comments:

Post a Comment