My Blog List

Monday, March 21, 2011

Metode Mencegah Kemungkaran dalam Islam

Metode ini merupakan metode yang sangat disarankan oleh baginda Rasulullah S. A. W. Antara metode-metode mencegah kemungkaran :-
1.      Tangan
*    Iaitu melalui perbuatan. Contoh yang paling dekat ialah ibubapa, setiap apa yang dilakukan oleh ibubapa akan diikuti oleh anak-anak, tidak kira baik atau buruk. Oleh itu, sebagai ibubapa dan bakal ibubapa, kita haruslah menunjukkan teladan yang baik untuk mereka agar mereka dapat membesar menjadi anak anak yang soleh dan solehah.
2.      Lidah
*    Islam mengajar umatnya untuk tegur-menegur antara satu sama lain, ia adalah salah satu kewajipan kita sebagai umat islam untuk memberi teguran atau nasihat. Adalah berdosa jika kita melihat kemungkaran di depan mata dan tidak menegurnya, sebaik-baiknya tegurlah. Setelah kita tegur maka terlepaslah kita daripada dosa, terpulang kepada yang ditegur untuk menerima teguran itu.
3.      Hati
*    Mencegah kemungkaran melalui hati adalah selemah-lemah iman, walaubegitu ia masih bermakna di sisi Allah S. W. T. Kita haruslah menjaga hati kita agar ia senantiasa bersih dan suci.

Hadith berkaitan mencegah kemungkaran


Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam kehidupan Islam

No comments:

Post a Comment